Recruitment

News & Events

AHU design engineer

AHU design engineer

AHU Design Engineer: 01 person

View more

Kỹ sư thiết kế sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư thiết kế sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Thiết kế sản phẩm cơ khí công trình: 01 người

View more

Nhân viên IT

Nhân viên IT

Nhân viên IT: 01 người

View more

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình (ống gió, van gió, miệng gió, thang máng cáp…): 2 người

View more

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Nhân viên Hành chính Nhân sự - Lao động tiền lương: 01 người

View more

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh: 02 người

View more