Tin tuyển dụng

Tin tức sự kiện

Kỹ sư thiết kế AHU

Kỹ sư thiết kế AHU

Kỹ sư Thiết kế AHU: 01 người

Xem thêm

Kỹ sư thiết kế sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư thiết kế sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Thiết kế sản phẩm cơ khí công trình: 01 người

Xem thêm

Nhân viên IT

Nhân viên IT

Nhân viên IT: 01 người

Xem thêm

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình

Kỹ sư Kinh doanh sản phẩm cơ khí công trình (ống gió, van gió, miệng gió, thang máng cáp…): 2 người

Xem thêm

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Nhân viên Hành chính Nhân sự

Nhân viên Hành chính Nhân sự - Lao động tiền lương: 01 người

Xem thêm

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh

Kỹ sư Nhiệt – Điện lạnh: 02 người

Xem thêm