REETECH

Office and branch

SALE OFFICE AT HCMC

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa - P.13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thọai: (028) 38 497 227
Fax: (028) 38 104 468
Trưởng bộ phận: Ông Lê Đình Hà
Email: ha.ld@reetech.com.vn

PROJECT BUSINESS DEPARTMENT

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa - P.13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thọai: (028) 38 497 227 - Fax: (028) 38 104 468
Trưởng bộ phận: Ông Dương Trân An Châu
Email: chau.dta@reetech.com.vn

HIGH TECHNOLOGY BUSINESS DEPARTMENT

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa - P.13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thọai: (028) 38 497 227 - Fax: (028) 38 104 468
Trưởng bộ phận: Ông Lâm Minh Nguồn - TP
Email: nguon.lm@reetech.com.vn

REP.OFFICE AT HA NOI

Địa chỉ: Tầng 7, Số 459 Đội Cấn, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Điện thọai: (024) 3.6 227 891 - 3.6 227892 - 3.6 227893
Trưởng bộ phận: Ông Bùi Quý Dũng
Email: dung.bq@reetech.com.vn