Reetech trở thành thành viên chính thức của AMCA tại VN

Tin tức Reetech

Reetech trở thành thành viên chính thức của AMCA tại VN

Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E, công ty đầu tiên của Việt Nam là thành viên chính thức của AMCA International Inc.

AMCA International Inc., là một tổ chức chứng nhận cho các sản phẩm liên quan đến các thiết bị luân chuyển và điều khiển không khí (Air Movement And Control Association) thành lập năm 1917, ban đầu chỉ là tập hợp của những nhà sản xuất quạt ở Mỹ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển,  AMCA đã trở thành một tổ chức chứng nhận uy tín toàn cầu. AMCA đã được thừa nhận trên hầu hết các quốc gia. Các tiêu chuẩn của AMCA hầu hết đã được ANSI và ISO phê chuẩn. Các sản phẩm như quạt, FCU, louver, damper, … hiện nay đang được thiết kế và chế tạo phần lớn theo tiêu chuẩn AMCA.

AMCA hoạt động như một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, là nơi tập hợp của các nhà sản xuất quạt, miệng gió, van gió, màn gió, các thiết bị đo lưu lượng gió, ống gió, tiêu âm và những bộ phận khác trên hệ thống gió. Hiện nay, AMCA có đến trên 300 thành viên là các tập đoàn, công ty sản xuất các sản phẩm liên quan. AMCA International Inc., có những phòng thử nghiệm riêng trên khắp thế giới để thử nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm cho các thành viên nhưng hoàn toàn độc lập dựa trên tiêu chuẩn được thừa nhận.

Việc trở thành thành viên của AMCA sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bất kỳ nhà sản xuất nào dựa trên rất nhiều lợi ích mà AMCA dành cho thành viên như: phát triển tiêu chuẩn sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, chương trình chứng nhận chất lượng sản phẩm, hội nghị định kỳ trao đổi, hợp tác giữa các thành viên, hội nghị chuyên ngành, hội thảo kỹ thuật, cơ hội mở rộng thị trường, giao thương quốc tế…

Hiểu được xu hướng phát triển và cơ hội mở rộng giao thương khi là thành viên của một tổ chức mang tầm quốc tế, cơ hội để nâng cao năng lực kỹ thuật và cải tiến sản xuất dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế, ban giám đốc công ty Cổ phần Điện máy R.E.E đã đồng ý đề nghị gia nhập AMCA và trở thành thành viên chính thức của AMCA International Inc., từ ngày 1/6/2013. Và đây cũng là công ty đầu tiên của Việt Nam là thành viên chính thức của AMCA International In.,.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặc lớn cho sự cải tiến chất lượng các sản phẩm do công ty Cổ phần Điện máy R.E.E thiết kế, chế tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.