HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ THAY DÀN NÓNG CHO MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ