CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH REE THIẾT LẬP KỶ LỤC MỚI VÀ GHI NHẬN MỨC TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI NĂM 2022

Reetech's news

CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH REE THIẾT LẬP KỶ LỤC MỚI VÀ GHI NHẬN MỨC TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI NĂM 2022

2022 vừa qua là một năm kinh doanh thành công của CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) khi doanh nghiệp thiết lập đỉnh lợi nhuận mới cùng những tăng trưởng vượt trội tại một số mảng. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 9.372 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.513 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 65% so với cùng kỳ. Đây đồng thời là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi lên sàn năm 2000. 

Mảng điện đóng vai trò chính hỗ trợ kết quả tích cực của REE, với doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 3.365 tỷ và 1.170 tỷ, tăng lần lượt 81% và 90% so với cùng kỳ. Mảng nước ghi nhận lãi ròng 339 tỷ đồng năm 2022. Nhu cầu nước cho khối dịch vụ thương mại phục hồi sau dịch là yếu tố chính hỗ trợ tăng trưởng của mảng này.

Với những chuyển biến không ngừng của thị trường, REE Corporation nói chung và Reetech sẽ không ngừng cố gắng và nỗ lực trong việc kiến tạo các giá trị chất lượng nhằm đảm bảo bức tranh tổng thể 2023 đúng với những kỳ vọng và mục tiêu đã đặt ra.

Nguồn: CafeF

Xem thêm chi tiết tại đây: https://cafef.vn/lap-ky-luc-loi-nhuan-nam-2023-ky-vong-nao-cho-ree-trong-nhung-nam-toi-20230214223301143.chn